Železniční & Kolejová technika

Zařízení pro diagnostiku a opravy

top_imageServisní diagnostika
Zařízení pro testování a měření

 • Zátěžové testování vinutých pružin a listových per (až 60 kN)
 • Zátěžové testování nárazníků (až 1000 kN)
 • Zátěžové testování podvozků (až 1000 kN)
 • Zátěžové testování podvozků s měřením tlaku na koleje (až 600 kN)
 • Testování táhlových ústrojí (až do 1000 kN)
 • Měření charakteristik tlumičů
 • Podvozky kolejových vozidel
 • Lis pro dvojkolí a rotory elektrických strojů
 • Automatický čistící box na dvojkolí

Měření tlaku kola na kolejnici

 • Měření geometrie podvozků nákladních a osobních vozů
 • Měření geometrie podvozků lokomotiv
 • Měření středu nápravy (1X, 25TN)
 • Měření délky, šířky a podélné a příčné deformace
 • Křížové míry podvozku
 • Křížové a podélné míry os
 • Měření štítu nárazníku
 • Měření výšky nárazníku
 • Měření rozteče nárazník
 • Měření mezer

Zařízení pro opravu mechanických komponentů kolejových vozidel

 • Demontážní a transportní vozíky (pro nárazníky a pružiny)
 • Indukční ohřev (50 typů nahřívacích jednotek pro dílny a depa)

-Zobrazit více...
img
Lis pro montáž a demontáž železničních dvojkolí a rotorů elektrických strojů
Lis umožňuje montáž a demontáž celistvých kol, obručových kol a převodovek elektrických strojů (včetně Alstom). Lis lze rovněž použít pro montáž a demontáž rotorů elektrických strojů. Lis je vybaven hydraulickým pohonem.
Zobrazit více...
img
Čistící stroj pro čištění dvojkolí
Čistící stroj je určen pro čištění dvojkolí nákladních vozů (kola bez převodovek a brzdových disků). Čistící stroj v základním provedení provádí čištění celé nápravy (vnitřní části). Rozšířená verze je doplněna o čištění hlavy kola zvenku, čištění kol z obou stran a speciální ventilační jednotku.
Produktový list
Zobrazit více...
img
Hydraulický vozík pro montáž, demontáž a přepravu nárazníků
Hydraulický vozík je určen pro montáž, demontáž a přepravu nárazníků. Vozík se skládá z dvoukolové konstrukce, hydrauliky pro zvednutí nebo snížení nárazníku a čelistí pro uchycení nárazníku.Vozík je vybaven hydraulickou pumpou pro snadnější zvednutí nárazníku. Díky konstrukčnímu řešení zvládne manipulaci s nárazníky osobních a nákladních vozů jeden pracovník. Ve srovnání s dřívějšími verzemi se tento vozík vyznačuje jednodušším zvedáním a lepším ergonomickým designem. Díky tomu je montáž i demontáž nárazníků rychlejší.
Zobrazit více...
img
Hydraulický vozík pro montáž, demontáž a transport pružin
Hydraulický vozík je určen pro montáž, demontáž a přepravu listových pružin. Ovládání vozíku při zajištění maximální bezpečnosti zvládne jeden pracovník. Vozík se skládá z dvoukolové konstrukce, rukojeti, hydraulické pumpy a uchycovací čelisti.Vozík je vybaven hydraulickou pumpou pro snadnější zvednutí pružiny. Ve srovnání s dřívějšími verzemi se tento vozík vyznačuje jednodušším zvedáním a lepším ergonomickým designem. Díky tomu je montáž i demontáž pružin rychlejší.
Zobrazit více...
img
INLK 150-192 Zařízení na ohřev ložiskových kroužků
Zařízení je určeno pro demontáž ložiskových kroužků metodou rychlého ohřevu, indukčním elektrickým ohřevem. Zařízení je vybaveno výkonovým vysokofrekvenčním měničem, který přes příslušnou cívku podle typu a rozměru demontovaného ložiskového kroužku přenáší energii na materiál ložiskového kroužku. Zařízení lze použít i pro nahřívání vnitřních ložiskových kroužků při montáži na čep nápravy. Pro montáž se používají delší časy ohřevu a nižší výkony zdroje, aby se dosáhlo větší homogenity prohřátí kroužku.
Produktový list
Zobrazit více...
img
Měření výšky nárazníku
Noniusové měřidlo pro měření vzdálenosti mezi osou nárazníku a hlavou kolejnice
Měřidlo je vyrobeno z konstrukční oceli s protikorozní úpravou.
Zobrazit více...
img
GEOPAR VKP systém
Systém je vytvořen pro provádění automatického měření 27 geometrických parametrů železničních dvoukolí v průběhu vstupní a výstupní kontroly prováděné v opravnách kolejových vozidel, depech a opravnách soukolí a jiných dílnách. • Automatický systém na měření geometrických parametrů pro vyvázané dvojkolí. Různé varianty měření geometrických parametrů. Vysoká rychlost a přesnost měření
Zobrazit více...
img
GEOPAR LKP systém
Tento systém je určen pro provádění automatického měření 17 geometrických parametrů dvojkolí lokomotiv v procesu opravy.
Zobrazit více...
img
GEOPAR KC systém
Tento systém je určen pro provádění automatického měření 8 geometrických parametrů disku kola v procesu opravy.
Zobrazit více...
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro měření charakteristiky listových a vinutých pružiny
Zkušební stroj je určen pro provádění statických zkoušek všech typů vinutých a listových pružin kolejových vozidel. Výsledkem zkoušky je graf závislosti deformace pružiny na zatěžovací síle. Podle naměřené tuhosti se pružiny rozdělí do odpovídajících skupin. Zkušební stroj nabízíme ve dvou verzích: s digitálním displejem a s počítačovým zpracováním naměřených hodnot a s digitálním displejem bez počítačového zpracování naměřených hodnot.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro měření charakteristiky vinutých pružin podvozku
Zkušební stroj je určen pro provádění statických zkoušek vinutých pružin podvozků kolejových vozidel. Výsledkem zkoušky je graf závislosti deformace na zatěžovací síle. Podle naměřené tuhosti se pružiny rozdělí do odpovídajících skupin. Rozměry zkušebního stroje a maximální zatěžovací síla závisí na parametrech pružiny, tj. na maximálním vnějším průměru, maximální délce v nezatíženém stavu a maximálním povoleném zatížení. Při návrhu zkušebního stroje se vždy přesně dodržují hodnoty parametrů dodané zákazníkem. K dispozici je i základní verze zkušebního stroje s prohlížením naměřených hodnot pouze na displeji bez možnosti jejich dalšího počítačového zpracování.
Produktový list
Zobrazit více...
img
Univerzální zkušební stroj pro měření charakteristiky vinutých pružin podvozku
Tento zkušební stroj je zdokonalenou verzí modelu 2.2 a je určen pro provádění statických zkoušek vinutých pružin podvozků kolejových vozidel. Oproti verzi 2.2 je stroj vybaven vysouvacím stolem pro snadné nakládání a vykládání pružin. Rozměry zkušebního stroje a maximální zatěžovací síla závisí na parametrech pružiny (maximální vnější průměr, maximální délka v nezatíženém stavu, maximální povolené zatížení). Při návrhu zkušebního stroje se vždy přesně dodržují hodnoty parametrů dodané zákazníkem.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro statické zkoušení všech typů nárazníků
Zkušební stroj je určen pro montáž, demontáž a statické zkoušky všech typů nárazníků. Výsledkem zkoušky je charakteristika tlumení, na jejímž základě se provádí verifikace vhodnosti nárazníku pro další užívání. Základními konstrukčními prvky zkušebního stroje jsou uzavřená rámová konstrukce, snímače, hydraulická jednotka s pohonem a řídicí systém.
Produktový list
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro zatěžovací zkoušky podvozků
Zkušební stroj je určen pro provádění statických zatěžovacích zkoušek podvozků kolejových vozidel. Stroj simuluje zatížení podvozku vagónu, při kterém se měří požadované parametry podvozku. Zkušební stroj je vybaven počítačem pro záznam naměřených hodnot. K dispozici jsou zkušební stroje jak pro osobní, tak pro nákladní vagóny.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro zatěžovací zkoušky podvozků s tenzometrickým měřením kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí
Zkušební stroj je určen pro provádění statických zatěžovacích zkoušek podvozků kolejových vozidel a pro měření kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí. Měření je řízené počítačem. Při měření se provádí záznam naměřených hodnot a adjustace zavěšení jednotlivých kol tak, aby rozdíl kontaktního tlaku mezi jednotlivými koly byl minimální. Zkušební stroj se skládá z vyvážené kolejnice instalované na tenzometrických snímačích, pevné základové desky a rámu.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro zkoušení táhlových ústrojí
Zkušební stroj je určen pro provádění zátěžové zkoušky konstrukčních elementů (částí i celých konstrukcí) táhlových ústrojí. Při zkoušce se postupuje podle norem pro provádění zátěžových zkoušek. Testované prvky jsou zatěžovány pomalu vzrůstající silou od 30 kN do 1000 kN, pak jsou po stanovenou dobu zatěžovány silou 1000 kN a nakonec se zatěžovací síla postupně snižuje až na hodnotu stanovenou normou. Součástí dodávky je software pro kompletní analýzu naměřených hodnot a jejich archivaci.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro měření charakteristiky hydraulických tlumičů
Zkušební stroj je určen pro zkoušení různých typů hydraulických tlumičů používaných u kolejových vozidel. Výsledkem zkoušky je charakteristika definující vztah mezi tlumicí silou a zdvihem tlumiče. Zkušební stroj má hydraulický pohon, který eliminuje nevýhody excentrických strojů. Stroj je programovatelný a je vybaven polohovatelným rámem, díky kterému lze tlumiče zkoušet ve stejné poloze, v jaké jsou instalovány na kolejovém vozidlu.
Zobrazit více...
img
Zkušební stroj pro zkoušení spřáhla Scharfenberg a pryžových pružin
Zkušební stroj je určen pro zkoušení konstrukčních prvků spřáhla Scharfenberg. Na stroji lze provádět zkoušky tahové a tlakové. Zkoušky se provádí při zatěžovací síle 750 kN a rychlosti zatěžování 0.05 m/s. Testované prvky jsou zatěžovány tažnou a tlakovou silou až do 1000 kN po dobu dvou minut. Zkušební stroj může být navíc vybaven hydraulickým pohonem a řídicím systémem pro dynamické testování pryžových tlumičů pružinových prvků kolejových vozidel. Součástí dodávky je software pro kompletní analýzu naměřených hodnot a jejich archivaci.
Zobrazit více...
Zobrazit více...
img
Snímač kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí
Snímač je určen pro měření kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí. Snímač se obvykle používá v opravnách nebo při běžném provozu kolejových vozidel. Po dokončení opravy se provede měření kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí a na základě výsledků měření se pak může provést adjustace zavěšení dvojkolí. V běžném provozu se snímač používá k měření rozložení zatížení ve voze nebo ke kontrole, zda nedochází k překročení přípustného zatížení jednotlivých náprav. Nepřímo lze snímač použít také ke zjištění celkové hmotnosti vozu nebo hmotnosti nákladu. Hlavní výhodou snímače je možnost jeho instalace na všech rovných kolejových úsecích. Snímač má vlastní bateriový zdroj napájení.
Zobrazit více...
img
Měřící stůl pro měření rámů podvozků včetně tří-nápravových
Měřící stůl pro měření rámů podvozků je univerzální stůl, který se používá pro měření a posouzení technického stavu rámů podvozků jak nákladních, tak osobních vozů. Měřící stůl je určen i pro měření tří-nápravových podvozků. K měření se používají speciální nástroje. Typ a počet nástrojů závisí na měřicích protokolech používaných zákazníkem.
Zobrazit více...
img
Měřící stůl pro komplexní měření podvozků lokomotiv
Měřící stůl pro měření rámů podvozků je univerzální stůl, který se používá pro měření a posouzení technického stavu rámů podvozků jak nákladních, tak osobních vagónů a také podvozků lokomotiv. K měření se používají speciální nástroje. Typ a počet nástrojů závisí na měřicích protokolech používaných zákazníkem.
Zobrazit více...
img
Nástroj pro zjištění středu ložiskové skříně podvozku 1XT
Nástroj se používá k určení středu ložiskové skříně podvozku 1XT při měření úhlopříčných rozměrů rámu podvozku na měřícím stolu. Nástroj se dodává ve dvou provedeních: A a B, podle požadavků zákazníka.
Zobrazit více...
img
Měřicí tyč pro určení polohy tělesa otočného čepu
Měřicí tyč se používá k určení polohy tělesa otočného čepu. Nástrojem se měří délka podvozku, šířka podvozku a podélný a příčný posun tělesa otočného čepu.
Zobrazit více...
img
Kruhová měřicí tyč pro měření úhlopříčných rozměrů
Měřicí tyč se používá při měření úhlopříčných rozměrů rámů podvozků vagónů a lokomotiv na měřících stolech.
Zobrazit více...
img
Elektronický měřicí přístroj pro měření příčné a podélné rozteče otvorů ložisek
Přístroj se používá pro měření rámů podvozků vagónů a lokomotiv na měřících stolech. Přístrojem se měří rozteč otvorů ložisek nápravy podvozků 1XT a 25 TN.
Zobrazit více...
img
Přípravek pro měření opotřebení talířů nárazníků
Přípravek se používá pro měření opotřebení talířů nárazníků konvexního tvaru s poloměrem zakřivení Ru 1 500 mm a pro měření opotřebení talířů nárazníků kulatých, zkrácených a obdélníkových
Zobrazit více...
img
Posuvka pro měření vnějšího profilu obručových a celistvých kol
Posuvka se používá pro měření parametrů vnějšího profilu kol: výška okolku Ow (Sh) ,tloušťka okolku Og (Sd , sklon okolku qR, tloušťka okolku O (volitelný doplněk) Posuvka je vyrobena z nerezové oceli.
Zobrazit více...
Zobrazit více...
img
Noniusový snímač pro měření průměru styčné kružnice
Snímač je určen pro měření průměru styčné kružnice kola. Lze jej použít pro měření kol jak osobních, tak nákladních vozů. Snímač může být vybaven indikátorem přesnosti měření. Snímač se dodává ve třech řadách
Zobrazit více...
img
Snímač vzdálenosti mezi vnitřní stranou kola a koncem nápravy
Snímač je určen ke kontrole polohy kola na nápravě.
Zobrazit více...

Novinky

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Přímý kontakt na obchodní zástupce:

ImgJakub Swaczyna

Key Account Manager

+420 558 640 211

+420 603 434 578

jakub.swaczyna(at)rmt.cz

ImgRadomil Sikora

Key Account Manager

+420 558 640 228

+420 603 537 992

radomil.sikora(at)rmt.cz

ImgTomáš Haládik

Key Account Manager

+421 918 421 368

Slovensko a Maďarsko

tomas.haladik(at)rmt.cz

Zaregistrujte se k odběru novinek

Řízení a logistika

Přidejte se mezi naše spokojené klienty

Teva
Vrstva-18
Vrstva-19
Vrstva-21
Vrstva-20
Vrstva-22

Certifikáty

Ověřená firma ifirmy.cz RMT s.r.o.
Nenašli jste, co jste potřebovali? Zavolejte na 558 640 211 a my vám poradíme.

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko potvrdit vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close